Menu

Algemene voorwaarden aanhangwagenverhuur


Algemeen

 • Het huren van een aanhanger is mogelijk vanaf 18 jaar
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
 • U dient in het bezit te zijn van een geldige Nederlandse bankpas
 • Nieuwe klanten dienen een adreslegitimatie mee te nemen bijvoorbeeld een bank- of giroafschrift, telefoonrekening of salarisstrook, niet ouder dan 30 dagen
 • Op deze pagina worden een paar belangrijke punten benoemd. De volledig van toepassing zijnde voorwaarden vind u achter op uw huurovereenkomst

Tarieven & Betaling

 • De getoonde huurtarieven zijn inclusief BTW
 • Betaling kan per PIN of gepast a Contant
 • De hoogte van de waarborg wordt bepaald aan de hand van de geschatte huurkosten.
 • Betaling geschied bij het ophalen van de aanhanger

Aan- en Afkoppelen

 • U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste aan- en afkoppeling van de aanhangwagen
 • Indien nodig kunnen wij u uiteraard uitleg geven en helpen met aan- en afkoppelen

Kentekenplaat

Verkrijgbaar terwijl u wacht voor ca. € 15,- in Ede bij:
Brezan > Frankeneng 25-b te Ede / Tel. 0318 631 188
of Westerhof Automaterialen > Voltastraat 1-b te Ede / Tel. 0318 614 951

Overweegt u toch het welbekende kartonnetje?
De boete als u geen witte kentekenplaat heeft bedraagt € 132,- (+ € 9 administratiekosten)

Buitenland

 • Naar het buitenland is mogelijk naar landen binnen de EU (+ Zwitserland & Noorwegen)
 • U dient over een (pechhulp)verzekering te beschikken die bij pech de repatriëring van de aanhanger verzorgd

Reserveren

 • Telefonisch: 0317 – 700124
 • Per Email: info@tasmanrent.nl
 • Aan de balie: Nudepark 73, 6702 DZ Wageningen

Annuleren / Boeking verzetten

 • Kosteloos annuleren/ verzetten kan tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode. Bij annulering of verzetten binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode kunnen annuleringskosten
  in rekening worden gebracht welke 100% van het afgesproken huurtarief kunnen bedragen.

Preventie

Verzekering

 • De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aanhangwagen.
 • Een aanhanger wordt getrokken door een verzekerde auto. In die autoverzekering is doorgaans de wettelijke aansprakelijkheid meeverzekerd. Dat is het WA-risico.
 • Let op: dit geldt alleen voor een auto met Nederlands kenteken. Wordt de aanhanger getrokken door een voertuig met een niet Nederlands kenteken? Informeer in dat geval bij uw autoverzekeraar naar een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor de aanhanger.

Beschikkingen

 • Verkeersboetes zijn geheel voor risico en rekening van de huurder
 • Let op! De maximaal toegestane snelheid met een aanhanger bedraagt 90 km. per uur

Schades & het eigen risico

 • Bij ontstane schade tijdens de huurperiode dient u direct contact op te nemen met ons kantoor
 • Het eigen risico bij schade aan de aanhanger bedraagt € 100,-
 • In geval van opzet, roekeloosheid of schuld (inclusief overbelasting) en bij het niet opvolgen van instructies van de verhuurder blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor de schade inclusief de hieruit voortvloeiende kosten tijdens de huurperiode.
 • De aanhanger mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend en/of doorverhuurd

Tot slot

 • Wees een heer in het verkeer!
 • Wees a.u.b. zuinig op de aanhanger!